Name: Please leave your message below
Company:
Tel:
Address:
P.C.:
Email:
   
Add: No.1, Xiexing Village, Zhongliangshan, jiulongpo District, Chongqing, China
Tel: 023-65262233-5301
Fax: 023-65267844
P.C.: 400052
Email: qinglingdz@163.com